Prowadzenie własnej firmy to niełatwe zadanie, które wymaga sporego zaangażowania, wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz umiejętności podejmowania odpowiednich decyzji, które często mają kluczowy wpływ na przyszłość danej działalności. System zarządzania ma tutaj bardzo duże znaczenie, ponieważ decyduje o tym czy dane przedsiębiorstwo zarządzane jest w sposób prawidłowy, skuteczny i sprawny. 

Częścią ogólnego systemu zarządzania w firmach jest tzw. system zarządzania BHP. Koncentruje się on na ustalaniu polityki i celów przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osiąganiu tych celów. Skuteczny system zarządzania BHP pozwala zdecydowanie podnieść poziom bezpieczeństwa w firmie i tym samym uchronić pracowników przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami, stwarzając komfortowe i bezpieczne warunki pracy. 

Warto więc wiedzieć czym dokładnie jest system zarządzania BHP w przedsiębiorstwach, jakie zalety ma to rozwiązanie, jakich zasad należy przestrzegać, tworząc i stosując system zarządzania BHP oraz jakie korzyści może uzyskać firma, wdrażając tego typu rozwiązanie?

Czym jest system zarządzania BHP?

System zarządzania BHP (Bezpieczeństwem i Higieną Pracy) jest to zestaw procedur, polityk i działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Celem systemu jest zidentyfikowanie i kontrolowanie ryzyka związanego z pracą, a także promowanie dobrych praktyk i rozwiązywanie problemów BHP. 

Podstawowe wymagania dotyczące systemów zarządzania BHP w przedsiębiorstwach zawarte są w obowiązujących obecnie przepisach prawa, zgodnie z którymi firmy mają obowiązek m.in. przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego i stosowania wynikających z tych zagrożeń środków ochrony, a także organizowania niezbędnych szkoleń i informowania pracowników o tych kwestiach. 

Chcąc wdrożyć system zarządzania BHP w swojej firmie, należy:

 • Zadbać o zaangażowanie kierownictwa i wszystkich pracowników w działania związane z ustalaniem i realizacją polityki BHP,
 • Kontrolować działania prowadzone w ramach systemu zarządzania i ustalonej polityki BHP,
 • Zadbać o odpowiednie warunki do realizacji zamierzonych celów,
 • Przeprowadzać niezbędne działania korygujące i zapobiegawcze, gdy są one konieczne,
 • Dokonywać okresowych przeglądów systemu zarządzania BHP i stale udoskonalać ten system

Zadbanie o te kwestie sprawi, że możliwe będzie stworzenie skutecznego i sprawnie działającego systemu zarządzania BHP, co z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w firmie. 

Zalety systemu zarządzania BHP

System zarządzania BHP ma wiele korzyści, w tym:

 • Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia pracowników: system ten pozwala na identyfikację i kontrolowanie ryzyka związanego z pracą, co skutkuje mniejszą liczbą wypadków i chorób zawodowych.
 • Oszczędności finansowe: dzięki skutecznej kontroli ryzyka związanego z pracą, firmy mogą zmniejszyć koszty związane z leczeniem i rekompensatami dla poszkodowanych pracowników.
 • Poprawa wydajności pracy: pracownicy, którzy czują się bezpiecznie i zdrowo w miejscu pracy, są bardziej zmotywowani i produktywni.
 • Poprawa wizerunku firmy: firmy, które dbają o bezpieczeństwo i zdrowie swoich pracowników, mogą lepiej radzić sobie z negatywnymi opiniami i zyskać pozytywne opinie zarówno od pracowników, jak i klientów.
 • Spełnianie wymagań prawnych: w wielu krajach firmy są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia swoim pracownikom, a system zarządzania BHP pozwala na spełnianie tych wymagań.

Zasady tworzenia i stosowania systemu zarządzania BHP

System zarządzania BHP powinien być tworzony i stosowany zgodnie z następującymi zasadami: 

 • Zorientowanie na cele: system powinien być zorientowany na osiągnięcie celów BHP, takich jak zmniejszenie liczby wypadków i chorób zawodowych oraz poprawa ogólnego stanu zdrowia pracowników.
 • Zorientowanie na proces: system powinien być skoncentrowany na procesach, które mają wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, takich jak procesy produkcyjne, logistyczne itp.
 • Zorientowanie na pracownika: system powinien uwzględniać potrzeby i opinie pracowników, a także umożliwiać im udział w procesie tworzenia i stosowania systemu.
 • Zorientowanie na kontinuum: system powinien być stale rozwijany i ulepszany, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami w miejscu pracy.
 • Zorientowanie na zarządzanie: system powinien być zarządzany przez odpowiednie osoby, które będą odpowiedzialne za jego implementację, monitorowanie i ulepszanie.
 • Zorientowanie na zgodność z regulacjami: system powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami BHP.